69eb6cd7-c76e-451e-8729-0e262831eedd

Live calendar


28
NOV

11:50

A0d9c467-d0ca-425e-8115-67a5a0acacf5

Sveriges krishanteringssystem med brandflyg

Sveriges krishanteringssystem med brandflyg från små flygplatser och hjälp med brandbekämpningsplan vid storbränder.
Tomas Strandman jobbar i Storstockholms brandförsvar på avdelningen analys och inriktning. Tomas tjänstgör som Räddningschef i beredskap i SSRC regionen (Storstockholms brandförsvar, Brandkåren Attunda, Uppsala län, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Norrtälje).
Han har bland annat gjort en handfull utlandsmissioner med Försvarsmakten och varit civilanställd i FN. Tomas har även jobbat med återuppbyggnad av räddningstjänst och civilförsvar i Kosovo.
Under skogsbranden i Västmanland 2014 var han utsedd av länsstyrelsen till ställföreträdande räddningsledare. Under sommarens bränder har han agerat räddningschef, stabschef och som liaison officer mot de italienska flygarna inom ramen för EU:s Host Nation Support.
LIVESTREAM

28 Nov 2018 11:50 - 28 Nov 2018 14:30

OnlineOffline0brandflyg, Tomas Strandman