Aharon Zeevi Farkash and Irit Barash in Sweden

12 Apr 2019 05:1170

Om oss
Bakgrund
Keren Hayesod (betyder grundfonden på hebreiska) startade 1920 som en del av den sionistiska rörelsen. Grundarna deklarerade att ”Nyckeln är i det judiska folkets händer” och i denna anda hjälpte våra donatorer till att bygga upp ett fungerande israeliskt samhälle inom utbildning, jordbruk, turism, industri, kultur och mottagande av invandrare.

Den israeliska riksdagen, Knesset, fastslog i en lag från 1956 att våra uppgifter är att samla in medel för att stärka staten Israel, att hjälpa till med invandring till Israel och att bidra till enandet av det judiska folket. Vi verkar fortfarande i samma anda och arbetar i dag i ca 50 länder över hela världen.

Read more