Är hotet mot israel också europas Vänskapsförbundet Sverige-Israel

25 Nov 2019 08:521041

Israel är hotat av Iran och dess proxies i andra muslimska länder såväl som jihadistiska terrorgrupper sponsrade av Iran. Och i de UNRWA-finansierade skolorna uppviglas barnen till att begå terrordåd mot Israel. Det har varit nära relationer mellan politiska islamiströrelser och radikala jihadist-grupper. I en del fall spelar politiska islamister rollen av löpande band/transportband för att sätta i stånd radikal islam. Bevisen har gett vid handen att en del associerade med politisk islam snabbt blivit radikaliserade. Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet måste uppmärksammas på det oerhört allvarliga hot som dessa rörelser utgör. Vi står inför stora utmaningar när det gäller nationell säkerhet och allmän ordning.

Magnus Norell: Return of the Caliphate
Adjunct Scholar at The Washington Institute for Near East Policy in Washington DC, Senior Policy Advisor at The European Foundation for Democracy in Brussel. Forskare och författare till många böcker.
Tomas Samuel, The fundamentalist group is an ideology not a person.
Expert på islam, f.d. imam och salafist i Egypten och Saudiarabien, fil.dr. Psykologi och Filosofi, konvertit till kristendom, därför tvingad att fly sitt hemland.
Abdullah Bozkurt: Political Islam: A creeping threat to Europe’s security
Undersökande journalist specialiserad på Turkiet, politisk islam, radikalisering och författare med specialitet underrättelse, säkerhet
och utrikespolitik, driver the Nordic Research and Monitoring Network, som undersöker terrorism, radikalisering, brott och militära frågor. I Ankara var han chefredaktör för på den tiden Turkiets största engelska dagstidning, Today’s Zaman,
Seminariet följs av en paneldiskussion.
Sista anmälningsdag den 12/11 kl.18.00.
Anmälan till seminariet görs till följande mejladress: stefan.dozzi@sverigeisrael.se
Platsen i centrala Stockholm meddelas efter anmälan.
Pris: 100 kr
Det går bra att betala via swish: 123 32 64 330 eller plusgiro: 357649-3 eller kontant på plats!
Varmt välkommen!
Stefan Dozzi
Generalsekreterare, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Invitation to a Seminar:
“Is the threat against Israel also Europe’s?”

Wednesday the 20th of November 18.00 in central Stockholm
The location of the seminar will be announced upon registration
Israel is threatened by Iran and its proxies in other Muslim countries as well as the jihadist terror-groups sponsored by Iran. And in the UNRWA financed school the children are instigated to commit acts of terror against Israel. There have been close relations between political Islamist movements and radical jihadist groups. In some cases, political Islamists play the role of conveyor belt to empower radical jihadists. The evidence has shown that some associated with political Islamists were radicalized quickly. Europe in general and Sweden in particular must be made aware of looming threat of these trends that pose serious challenges to the national security and public order.
Magnus Norell: Return of the Caliphate
Adjunct Scholar at The Washington Institute for Near East Policy in Washington DC, Senior Policy Advisor at The European Foundation for Democracy in Brussel. Researcher and author of many Books.
Tomas Samuel, The fundamentalist group is an ideology not a person.
He is a political Islam expert, former Imam and Salafist in Egypt and Saudi Arabia, PhD in Philosophy and Psychology, convert to Christianity, hence forced to flee his country .
Abdullah Bozkurt: Political Islam: A creeping threat to Europe’s security
Investigative Journalist specializing in Turkey, political Islam, radicalism author specializing in intelligence, security and foreign policy, runs the Nordic Research and Monitoring Network, which investigates terrorism, radicalism, crime and military matters In Ankara, for years he was the Bureau-in-Chief for Turkey’s one-time largest English daily, Today’s Zaman,
The Seminar will be followed by a panel-discussion.
The last day for registration is November 12
The cost of participating is: 100 Swedish kr
You can pay by swish: 123 32 64 330. Or by plusgiro: 35 76 49-3
Or by paying in cash at the seminar.
you sign up for the seminar to: stefan.dozzi@sverigeisrael.se
A Warm Welcome
Stefan Dozzi
Secretary General, The Sweden-Israel Friendship Association
Anders Engström
Head of Information, The Sweden-Israel Friendship Association

Read more