KSAK-Cape to Cape Johan Wiklund berättar om sin flygning.

17 Mar 2016 15:436321

Johan Wiklund genomförde under 2015, en fantastisk flygning i en gammal Moth Major från 1935, en flygning från Nordkap till Godahoppsudden. Ensam utan assistans på vägen följde han i Gösta Andrées spår från 1929 med nästan samma flygplan, utrustning och efter samma tidsplan. En fantastisk bedrift som gjorde honom till Årets Flygare 2015.
Alla är välkomna!
Fritt inträde till museet efter kl 17.00
Kungliga Svenska Aeroklubben - Direktanslutna Medlemmar

Johan Wiklund conducted in 2015, an amazing flight in an old Moth Major from 1935, a flight from the North Cape to the Cape of Good Hope. Alone without assistance on the path he followed in Gösta Andrée tracks from 1929 with almost the same aircraft, equipment and following the same timetable. An amazing feat that made him the year's Aviators 2015.

Read more