Briefing till svenska gov på UNRWA med David S Bedouin Bureau Chief Israel bakom nyheterna

18 Nov 2016 11:222590

David Bedein has come to Sweden to meet with Swedish ministers and inform them of the situation in Gaza and the Palestine authority. There donations with out oversight has put children in danger of being used for child soldiers. This is in violation of the UN right of the child.

David Bedein har kommit till Sverige för att träffa svenska ministrar och informera dem om situationen i Gaza och Palestinska myndigheten. Där donationer utan tillsyn har använts för barnsoldater . Detta är i strid med FN: s barnets rätt. Google Translate

Read more