Ett samtal på Wasahof Christopher o Reagan

07 Dec 2016 09:431320

Christopher O'Regan berättar för sällskapet TIQ och Åke Wilhelmsson om 1700-talet och den gustavianska epoken. Han berättar också om sig själv och sin karriär som historiker inriktad på 1700-talet och sina insatser som programledare i svensk television.

Read more