Fackeltåg till minne av Kristallnatten 9 nov 1938

10 Nov 2019 09:25390

"Se hur ett enda ljus både kan trotsa och begränsa mörkret." - Anne Frank

Den viktiga anledningen till att vi genomför ett FACKELTÅG i Stockholm från Strandvägen 58 nedanför den israeliska ambassaden till Raoul Wallenbergs torg där vi tänder ljus för att jaga mörkret på flykt och minnas de vedervärdiga ohyggligheter den judiska befolkningen blev utsatta för under
Kristallnatten/novemberpogromen den 9–10 november 1938
Då organiserade nazistledarna en pogrom mot den judiska befolkningen i hela Tyskland, Österrike och Sudetenland. De dolde sin egen inblandning och påstod att allt var en spontan hämnd för mord på en tysk diplomat i Paris. Hundratals synagogor och judiska institutioner förstördes. Synagogor brann hela natten i åsyn av allmänhet och brandmän, som fått order att ingripa endast för skydda närliggande byggnader. SA och Hitler Jugend krossade butiksfönstren på uppskattningsvis 7 500 judiska butiker och plundrade dem. Judiska kyrkogårdar skändades.
Denna händelse kom till att kallas Kristallnacht på grund av det krossade glas som fyllde gatorna efter vandalism av judiska företag, synagogor och hem.
Under pogromen samlades cirka 30 000 judiska män ihop och fördes till Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen och andra koncentrationsläger. Det var första gången nazistiska tjänstemän gjorde massiva arresteringar av judar utan annan anledning än att de var judar. Efter Kristallnatten beordrades judarna att betala en ”försoningsskatt” på 1 miljard Reichsmark då Hermann Göring omedelbart efter pogromen, motsatte sig att tyska försäkringsbolag skulle få bära kostnaderna för skadestånd för de omfattande materiella förluster som orsakats av de antisemitiska upploppen. Nazistregimen bestämde därför att judarna själva skulle få skulden för pogromen och krävde alltså denna försoningskatt av det tyska judiska samfundet. Dessutom konfiskerades alla försäkringsutbetalningar till judar vars företag och hem plundrades eller förstördes och lämnade de judiska ägarna personligen ansvariga för kostnaden för alla reparationer.
Pogromerna skördade hundratals liv förutom ett stort antal våldtäkter och självmord till följd av våldet.
Under de följande veckorna infördes lagar och förordningar för att beröva judarna deras egendom och levebröd och genomförde ariserings-policyn - överföring av judiskt ägda företag och egendom till "ariskt" ägande, vanligtvis för en bråkdel av det verkliga värdet och lagar som hindrade judar, från inte bara sysselsättning inom den offentliga sektorn utan också inom den privata sektorn. De fråntogs rätt att ha körkort eller äga bil och begränsade tillgången till kollektivtrafik samt förbjöd dem tillträde till ”tyska” teatrar, biografer eller konserthus. Judiska barn utestängdes från tyska skolor.
Tysk censur försökte blockera bilder från Kristallnatten att nå tidningar i USA. Life Magazine kunde emellertid publicera några bilder den 28 november 1938. President FDR (Franklin D. Roosevelt) kallade hem den amerikanska ambassadören i Tyskland, Hugh Wilson. USA var den enda nation som kallade hem sin ambassadör och skulle inte ersätta honom förrän efter krigens slut 1945.
Kristallnatten/Novemberpogromen står för en av de mest dramatiska omslagen i nazistisk antisemitisk politik där anti-judisk politik och Nazi-Tysklands förföljelse av judar koncentrerades alltmer till SS och passiviteten visade att den tyska allmänheten inte skulle opponera sig mot det allt värre nazistiska våldet utan ”godkände” brutaliteterna vilka kulminerade i försöket att utplåna de europeiska judarna.
Fritt från: United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC

Vi samlas och går i fackeltåg genom Stockholm och tänder ljus på
Raoul Wallenbergs Torg för att för alltid begränsa mörkret!

Read more