KSAK Flyg, flygfyrar och luftleder på 1930-talet

03 Nov 2017 02:491530

”Flyg, flygfyrar och luftleder på 1930-talet”.
Bo Justusson visar bilder och film om tiden då civilflyget i Sverige byggdes ut. En resa i tiden före elektronikens intåg.

Les mer