Fred Goldberg Svenska Polarinstiutet AB Klimarelatert forskning

13 Oct 2016 12:201380

Fred Goldberg Tekn. Dr. KTH Maskinteknik,
Docent i svetsteknologi. Grundade Materialdata AB
1971 för utveckling av högeffects lasersystem, styrsystem,
m.m. Ombildade företaget 2002 till Svenska Polarinstiutet AB.
Har studerat klimatet i polartrakterna sedan 50-talet.
Medlem av KVR Klimarelatert forskning

Read more