Israelmagasinet WIZO vilka är vi?

13 Mar 2020 06:01740

Om oss
WIZO hjälper barn, ungdomar och kvinnor:
På alla sätt de behöver, på alla sätt vi kan
WIZO (Women International Zionist Organisation) är en världsomspännande och opolitisk kvinnoorganisation. Vi arbetar för att stötta, undervisa och hjälpa barn, ungdomar, kvinnor och äldre i Israel, oavsett ursprung, hudfärg eller tro och att främja kvinnors ställning.

Organisationen som grundades i London 1920, finns i 52 länder i världen och har mer än 250 000 medlemmar. I Sverige är vi ca 1 200 medlemmar. Sverige, Danmark och Finland är bland de äldsta federationerna.

WIZO Sverige är medlem i Riksdagens jämställdhetsråd. Europeiska WIZO har officiell status som NGO (Non Governmental Organization) i European Women’s Lobby. Världswizo har officiell status som NGO i FN samt i FN:s organisationer ECOSOC och UNICEF.

WIZO:s mål
Förse spädbarn, barn, ungdomar och äldre personer med omsorg och trygghet i alla delar av det israeliska samhället.
Främja kvinnors ställning i Israel och i världen.
Stärka banden mellan Israel och judar i övriga världen.
Stödja integrationen av nya immigranter i Israel.
Finansieringen av detta arbete är internationell och görs genom insamlingar, aktiviteter, gåvor, donationer och testamenten.Read more