KSAK Det Svenska flygsystemet som Håkan Lans Konstruerade med Johnny Nilsson

28 Jan 2016 07:136780

Välkommen till KSAK-DMs första föredrag på våren 2016
Onsdagen 27 januari 2016 kl 18.00.
Platsen är Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm

Kvällens föredragshållare är

Johnny Nilsson

Under ca 45 år har Johnny Nilsson varit verksam inom Luftfartsverket och dess internationella konsultbolag-Swedavia AB samt i flera internationella flyg- organisationer som ICAO, ETSI och EUROCAE med bl. a. standardiseringsfrågor. Han har parallellt med detta lett ett dussintal EU-projekt för att verifiera det ”svenska flygsystemet” som inom ICAO kallas VDL Mode 4. Det är liksom det s.k. AIS för sjöfarten utvecklat av Håkan Lans.
Inom den civila sjöfarten har systemet blivit obligatoriskt och det används nu inom hela världens sjöfart men hur gick det med flyget?

Read more