KSAK Luftskepp i Sverige

24 Jan 2016 16:492540

Välkommen till KSAK-DMs tredje föredrag
hösten 2015
Onsdagen 25 november kl 18.00.
Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm
Kvällens föredragshållare är
Hasse Åkerstedt
Titeln på föredraget är:
Luftskepp i Sverige
Hasse är f d flygkapten i SAS. Han har varit en aktiv svensk företrädare för flygsporten i FAI. Han är mycket kunnig inom flyg ”lättare än luft”. 17 luftskepp har besökt Sverige. Detta får vi veta mycket om.

Read more