MAF Sweden (Mission Aviation Fellowship)

03 May 2018 02:06830

Lars-Erik Wallhagen
Flygets viktiga roll vid hjälpinsatser
Lars-Erik Wallhagen var en av grundarna till MAF Sweden (Mission Aviation Fellowship) och dess ordförande i många år. 1997 inträffade svåra missförhållanden i Bangladesh efter stora översvämningar. Här kom flygets insatser att bli av mycket stor betydelse vid hjälpinsatserna. Lars-Erik var ledare för denna uppbyggnad och lägger fokus på just detta i sitt föredrag.

Read more