KSAK Ulf Edlund J29 Flygande Tunnan 70 år

24 Jan 2019 02:573450

Ulf Edlund har verkat på SAAB under flera årtionden med civila och militära flygprojekt. Kom och lyssna på ett spännande föredrag. Det är en ära för oss att presentera Ulf Edlund som 2019 års första föredragshållare.

Read more