Lars Adaktusson: Europa, Politisk Islam & Religion

09 Sep 2017 11:301820

Europaparlamentariker Lars Adaktusson inbjuder till en föreläsning på temat ”Europa, Politisk Islam & Religion” följt av en paneldiskussion.

Eventbeskrivning:

Som svar på att extremistiska grupper som Islamiska Staten, Al Qaida och Nusrafronten fortsätter att sprida terror runt om i världen har Europa intensifierat sitt arbete för att motverka radikalisering och salafistisk jihadism. Samtidigt kämpar beslutsfattare med att förstå den politiska islamens natur i alla dess former. Religiösa ledare försöker vänja sig vid de nya krav på anpassning som salafist grupperingar ställer upp. Dessa nya krav går långt utöver vad som tidigare ansetts vara rimligt med hänsyn till andras trosuppfattning. De svenska myndigheterna försöker bedöma det muslimska brödraskapets inflytande i Sverige samtidigt som en ny mega-moské finansierad av Qatar nyligen öppnades av kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Frågan om politisk islam kan rymmas i ett liberalt och demokratiskt sammanhang uppstår allt oftare. Vilka är de islamiska åsikterna om demokrati och finns det någon islamisk demokrati?

För att lära oss mer om detta och hur vi kan hantera den nuvarande situationen har vi bjudit in kaplan Tomas Samuel att hålla en föreläsning om ämnet. Som tidigare salafist-imam i Kairo och tv-predikant i Egypten är han en av de mest kunniga på området i Sverige.

Vi har även bjudit in en panel bestående av Dr. Eli Göndör, Göteborgs universitet och Timbro, Annahita Parsan, Hammarbykyrkan/EFS och Per Gudmundson, Svenska Dagbladet.

---

Föreläsningen kommer delvis att vara på engelska.

För anmälan ber vi dig att skicka ditt namn och nationellt registreringsnummer (personnummer) till lars.adaktusson@ep.europa.eu.

Read more