Manifestation for Israel Take Back Zionism 2016

29 Aug 2016 13:543404

**Swedish/Svenska, scroll down**
...................................................
Manifestation for Israel: Take back Zionism

The Zionist Federation of Sweden (Sionistiska Federationen i Sverige) is holding its 5th annual manifestation for Israel on Sunday August 28th at 14:00 at the Raoul Wallenberg Square in central Stockholm.

***The manifestation will be broadcasted live here:
http://www.cooltv.se/live/manifestion-for-israel-take-back-zionism

Host: Saskia Pantell, Executive Director of the Zionist Federation of Sweden

This year we have the great honor to welcome the following speakers:
- Yair Lapid, party leader for Israel’s 3rd largest party Yesh Atid and Israel’s former Finance Minister (2013-2014)
Read more about Lapid here: http://www.zionit.se/yair-lapid/
- Ebba Busch Thor (KD), Party leader of the Christian Democratic Party
- Birgitta Ohlsson (L), foreign policy spokesperson for the Liberals and Sweden’s former Minister for the EU and Democracy (2010-2014)
- Isaac Bachman, Israel’s Ambassador to Sweden
- Aron Verständig, Chairperson of the Jewish Community
- Arsen Ostrovsky, Executive Director of The Israeli-Jewish Congress, Middle East Foreign Policy and National Security Analyst and International Human Rights Lawyer. In 2016, JTA (Jewish Telegraphic Agency) named Arsen as No.16 on their list of 'The 25 most influential people on Jewish Twitter.’
Read more about Ostrovsky here: http://www.zionit.se/arsen-ostrovsky/
Read more about the Israeli-Jewish Congress here: http://www.en.ijc.org.il/
- Nina Tojzner, Chairperson of the Jewish Student Union
- Tamir Oren. A current reserve duty officer in the IDF, Tamir leads StandWithUs's programs to counter BDS and anti-Israel activities on campuses, educating and inspiring hundreds of students a month across Europe.
Read more about StandWithUs here: http://www.standwithus.com/
- Daniel Radomski, Chairperson of the Zionist Federation of Sweden

As usual we have great Israeli music, lots of Israeli flags and other surprises!

Show YOUR support and become a member of the Zionist Federation of Sweden (or just give a donation):
http://www.zionit.se/zionit-medlemskap/

***For further questions, please contact Saskia Pantell at: sp@zionit.se

---------------------------------------------------
This year’s theme: Take back Zionism
---------------------------------------------------
For far too long Zionism has been treated as a dirty, unwanted or alien concept in Sweden, especially in the media and in politics. We want to take back Zionism and not let others define what it means. Zionism simply means that you are in favor of a Jewish homeland with self-determination.

We who are organizing this manifestation is the Zionist Federation in Sweden, which simply means that we are for Israel’s right to exist but do not belong to any particular political party. You can be left or right, liberal, socialist or conservative; the only thing we need to unite around is that Israel has the right to exist and be a country where the Jewish people enjoy self-determination.

Join us on Sunday the 28th of August and support the Jewish people’s right to self-determination in their historical homeland Israel.

-----------------------------------------------------------------------
#daretobezionist #ZFSweden #WZO #Zionism
-----------------------------------------------------------------------

Manifestation för Israel: Ta tillbaka sionismen

Sionistiska Federationen i Sverige håller sin 5:e årliga manifestation för Israel söndagen den 28:e augusti kl. 14:00 i Raoul Wallenbergs Torg i centrala Stockholm.

Manifestationen kan ses live här:
http://www.cooltv.se/live/manifestion-for-israel-take-back-zionism

Värd: Saskia Pantell, Generalsekreterare Sionistiska Federationen i Sverige

I år har vi den stora äran att välkomna följande talare:
- Yair Lapid, partiledare för Israels 3e största parti Yesh Atid och Israels förra finansminister (2013-2014)
Läs mer om Lapid här: http://www.zionit.se/yair-lapid/

- Ebba Busch Thor (KD), partiledare för Kristdemokraterna

- Birgitta Ohlsson (L), Liberalernas utrikespolitiska talesperson och Sveriges fd EU- och demokratiminister (2010-2014)

- Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

- Aron Verständig, ny ordförande för Judiska församlingen i Stockholm och Judiska centralrådet

- Arsen Ostrovsky, VD för The Israeli Jewish Congress, expert på Mellanösternpolitik, säkerhetspolitik och är internationell människorättsjurist. 2016 nämnde JTA (Jewish Telegraphic Agency) Ostrovsky bland de 25 mest inflytelserika judar på Twitter.
Läs mer om Ostrovsky här: http://www.zionit.se/arsen-ostrovsky/
Lär mer om Israeli Jewish Congress här: http://www.en.ijc.org.il/

- Nina Tojzner, ny ordförande för Judiska ungdomsförbundet i Sverige (JUS)

- Tamir Oren är en reservofficer i IDF och leder StandWithUs program för att motverka BDS och anti-israeliska aktiviteter på universitet genom att utbilda och inspirera hundratals studenter per månad i hela Europa.
Läs mer om StandWithUs här: http://www.standwithus.com/

- Daniel Radomski, ordförande för Sionistiska Federationen i Sverige

Förutom talarna kommer även flera svenska sionistiska organisationer att finnas på plats med sina representanter samt eget material, bland annat:
- Sionistiska Federationen i Sverige
http://www.zionit.se/
- Israels ambassad i Sverige
http://israelsambassad.se/
- StoppBojkott.se
http://www.stoppabojkott.se/
- Keren Hayesod - Förenade Israelinsamlingen med deras tidning Menorah
http://www.israelinsamlingen.org/start/
http://www.menorah-sweden.com/
- WIZO Sverige - Women´s International Zionist Organization
http://www.wizo.se/
- Chabad Stockholm
http://www.chabadstockholm.com/
- Svenska Vänföreningen till Magen David Adom (SMDA)
http://www.smda.se/

Dessutom kommer vi att bjuda på härlig israelisk musik, massvis med israeliska flaggor och andra överraskningar!

Passa på att stödja vår verksamhet och bli medlem i Sionistiska Federationen i Sverige:
http://www.zionit.se/zionit-medlemskap/

För övriga frågor vänligen kontakta Saskia Pantell via sp@zionit.se.

--------------------------------------------
Årets tema: Ta tillbaka sionismen
--------------------------------------------
Under alltför lång tid har sionismen behandlats som ett negativt koncept i Sverige, speciellt i media och i politiken. Vi vill ta tillbaka sionism och inte låta andra definiera det åt oss. Sionism betyder inget annat än att man är för ett judiskt hemland med självbestämmande.

Vi som anordnar och står bakom manifestationen är Sionistiska Federationen i Sverige, vilket helt enkelt innebär att vi är för Israels rätt att existera men inte tillhör någon speciell politisk inriktning. Man kan vara vänster eller höger, liberal, socialist eller konservativ, det enda vi enas kring är att Israel har rätt att existera och vara ett land där det judiska folket har självbestämmande.

Kom och uttryck ditt stöd med oss den 28:e augusti och stöd det judiska folkets rätt till självbestämmande i deras historiska hemland Israel.

Read more
Middle east politics, Antisemitism, Jewish CultureAron Verständig, Aron Verständig, Arsen Ostrovsky, Birgitta Ohlsson (L), Chairperson of the Jewish Community, Chairperson of the Zionist Federation of Sweden, Daniel Radomski, Ebba Busch Thor (KD), educating and inspiring hundreds of students a month across Europe., Executive Director of The Israeli-Jewish Congress, foreign policy spokesperson for the Liberals and Sweden’s former Minister for the EU and Democracy (2010-2014), Isaac Bachman, Isaac Bachman, Israel’s Ambassador to Sweden, JTA (Jewish Telegraphic Agency) named Arsen as No.16 on their list of 'The 25 most influential people on Jewish Twitter.’, Middle East Foreign Policy and National Security Analyst and International Human Rights Lawyer. In 2016, party leader for Israel’s 3rd largest party Yesh Atid and Israel’s former Finance Minister (2013-2014), Party leader of the Christian Democratic Party, Sionistiska Federationen i Sverige, Tamir leads StandWithUs's programs to counter BDS and anti-Israel activities on campuses, Tamir Oren. A current reserve duty officer in the IDF, Yair Lapid, Zionism