Skogens Dag i riksdagen 2018 -

22 Apr 2018 07:53240

Skogens dag i Sveriges riksdag arrangeras i år för tredje gången i följd. Skogens dag är ett möte mellan politiker, skogsägare och skogens organisationer och företag.
Skogens dag arrangeras av Kristdemokraterna, i samarbete med Föreningen Skogen, och inträffar under Skogsnäringsveckan.
Skogen är en av Sveriges absolut viktigaste resurser. För att möta samhällets behov behöver vi få ut mer av skogen i alla avseenden. På årets Skogens Dag fokuserar vi på att det är valår samtidigt som vi lyfter två intressanta exempel inom områdena nyckelbiotoper och ekosystemtjänster.
Preliminärt program
12.45 Varmt välkommen till Skogens dag i Riksdagen
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot
Monika Stridsman, ordförande Föreningen Skogen
13.00 Skogssverige i vår vardag. Vi diskuterar två konkreta exempel som berör nyckelbiotoper och ekosystemtjänster.
13.30 Paneldiskussion med några olika partiföreträdare
Stina Bergström (MP), riksdagsledamot
Isak From (S), riksdagsledamot
Magnus Oscarsson (KD), riksdagsledamot
Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot
14.45 Mingel, diskussion, kaffe & kaka
15.30 Avslutning och sammanfattning

Read more