KSAK Sverige och världen ett nytt kapitel i flygtravikledning

27 Oct 2016 11:187860

Niclas Gustavsson har under många år arbetat med ny teknik inom LFV i Sverige och internationellt. Han har varit med om att ta fram det i Sverige utvecklade systemet att fjärrstyra flygplatstrafiken.
Vänligen rapportera eventuella problem

Read more