Ulf Cahn intervjuer israeliska minister Ayoub Kara medan han besökte Sverige

04 Sep 2016 12:422030

Den biträdande ministern är i Stockholm bland annat med anledning av Stockholm International Water Week, då han ansvarar för det regionala vattensamarbetet med i första hand Jordanien och Palestinska Myndigheten. Ayoob Kara har gjort sig känd som en av de ledande visionärerna i fråga om vatten- och miljösamarbete som ett fredsbyggande redskap och är en drivande kraft bakom pionjärprojekt såsom Jordan Gateway Industrial Zone och Red Sea-Dead Sea Canal.
Innan inbördeskriget där var Deputy Minister Kara djupt engagerad i ansträngningar att öppna nya kanaler med Syrien och möjliggjorde bland annat familjeåterföreningar över gränsen.
Som en ledande drusisk politiker har Ayoob Kara fullständigt unika erfarenheter och perspektiv på regionen.

Read more